NIMIKIRJOITUKSET

Autographs

 • | Sivut: NIMIKIRJOITUKSET

  Autographs
 • NIMIKIRJOITUS: TOR CARPELAN.

  Asiapaperi: Transsumt af Consistorii vid Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland protokoll för den 21 Maj 1907. ...meddelat Consistorium till kännedom och vederbörandes förständigande att Kanslersämbetet funnit godt för nästföljande tre läseår, eller från den 1 nästkommande September till samma tid 1910, utnämna till inspektorer för Karelska afdelningn professorn J V Söderhjelm... In fidem Tor Carpelan, 1 mk leimapaperilla
  Hinta:10.00EUR
 • | Sivut: NIMIKIRJOITUKSET

  Autographs