KUULUTUKSET

Announcements

 • | Sivut: KUULUTUKSET

  Announcements
 • YLEINEN ETSINTÄKUULUTUS.

  Koska Laihian pitäjän Nimismies on tänne ilmoittanut, että Talokkaalta Matti Rinnalta yöllä tämän kuun 8 päivää vasten on laitumelta varastettu kuuden vuoden vanha, kymmenen korttelia, 2 tuumaa korkea punasen ruskea tammahevonen… Vaasan Lääninkansliassa Syyskuun 11 päivänä 1908, Kasten du Pont, Olof Alenius, k3, och samma på svenska

  Hinta:8.00EUR
 • YLEINEN KUULUTUS

  Itsellisenpoika Isak Weckman´ia Kytöjärven kylästä Nurmijärven pitäjää ja Renki August Oskar Annapoikaa Nukarin kylästä samaa pitäjää, sekä Itsellistä Johan Axel Björni´iä Siuntion pitäjästä, jotka Wihdin ja Pyhäjärven pitäjien Kihlakunnan Oikeudessa ovat syytteenalaisia siitä, että ovat asevelvollisuuskutsumuksesta pois jääneet, perään kuulutetaan täten, koska mainittuja henkilöitä ei ole voitu kotipaikoillaan tavata... Helsingissä, Lääninkansliassa Marraskuun 22 päivänä 1893. Hjalmar Palin. Mortimer Londén. N:o 5861. (painettuina) (och samma på svenska)
  Hinta:5.00EUR
 • YLEINEN KUULUTUS. ALLMÄN KUNGÖRELSE.

  Asianomaiset kruunun- ja kaupunginpalveliat kehoitetaan täten tarkoin etsimään alempana lueteltuja henkilöitä sekä tawattaessa panemaan heille, itsekullekin, tuomitut seuraawat rangaistukset täytäntöön, minkä jälkeen sowitustodistukset kärsitystä ehdottomasta wankeusrangaistuksesta ja ulosotetut sakot taikka, warojen puutteessa sakkojen suorittamiseen, todistukset niitä wastaawien muunnosrangaistuksien kärsimisestä owat tänne lähetettäwät. Esi9merkiksi: Hauhon kihlakunta w. 1901. Augusta Robert Nyholm, työläinen Helsingin kaupungista: Omaisuuden wahingoittaminen. Juopumus. Jylleri. Tuomittu sakko 60 Smk + 20 Smk.- Muunnosrangaistus määrätty sakkowarojen puutteessa vankeudeksi päiwissä: 16 pw. Ja näitä piisaa, tässä yksistään 24 s. asiaa ja henkilöitä. On juopumusta, näpistelyä, hurjaa ajamista, pahoinpitelyä, wirkatoimessa olewan poliisin häiritseminen, poissaolo wastaajan, poissaolo todistajana,hartaushetken häiritseminen, kaksi erää luwatonta oluen myyntiä, osanotto meteleihin... ja monia muita syitä. (och samma på svenska) Nid, k3-
  Hinta:10.00EUR
 • | Sivut: KUULUTUKSET

  Announcements