KUULUTUKSET

Announcements

 • | Sivut: KUULUTUKSET

  Announcements
 • ALLMÄN EFTERLYSNING.

  Nedannämnde personer, hwilka afwikit deras wistelse orter, innan efterföljande dem påförde Krono-utskylder och ådömde böter blifwit erlagde, utan att upplysning hwarest de sig uppehålla, kunnat erhållas, warda härigenom allmänneligen efterlyste, nemligen: Ifrån Öfre Hollola Härad... luettelo henkilöistä, joita etsitään yleensä sakkojen maksua varten, tavattaessa otettavaksi kiinni. Samassa on myös muiden tuomiokuntien vastaavia asioita. Tawasehus Lands-Kontoret, den 13 October 1837. Joh. Fr. Stichaeus, Henr. Nordensvan. (Painettuina). N:o 1368. Käsin tekstiä: afkunnar i Nastola kyrka den 12te November 1837 af A Krogerus.
  Hinta:10.00EUR
 • KUULUTUS:

  Waasan läänin hevosystäväinseuraa varten armollisesti vahvistettujen sääntöjen mukaan toimenpanee toimikunta kesäkuun 29 p:nä 1907 klo 10 makasiinipihalla Lapualla läänissä kasvatettujen yhden vuoden vanhojen ori- ja tammavarsojen sekä tammain varsoineen näyttelyn, jossa seuraavat viisi palkintoa jaetaan: 1:nen 50 mk, 2:nen 40 mk, 3:mas 30 mk, 4:jäs 20 mk, 5:des 10 mk. Waasassa Toukokuun 2 p:nä 1907 Toimikunta. K3

  Hinta:8.00EUR
 • YLEINEN ETSINTÄKUULUTUS.

  Koska Laihian pitäjän Nimismies on tänne ilmoittanut, että Talokkaalta Matti Rinnalta yöllä tämän kuun 8 päivää vasten on laitumelta varastettu kuuden vuoden vanha, kymmenen korttelia, 2 tuumaa korkea punasen ruskea tammahevonen… Vaasan Lääninkansliassa Syyskuun 11 päivänä 1908, Kasten du Pont, Olof Alenius, k3, och samma på svenska

  Hinta:8.00EUR
 • YLEINEN KUULUTUS

  Itsellisenpoika Isak Weckman´ia Kytöjärven kylästä Nurmijärven pitäjää ja Renki August Oskar Annapoikaa Nukarin kylästä samaa pitäjää, sekä Itsellistä Johan Axel Björni´iä Siuntion pitäjästä, jotka Wihdin ja Pyhäjärven pitäjien Kihlakunnan Oikeudessa ovat syytteenalaisia siitä, että ovat asevelvollisuuskutsumuksesta pois jääneet, perään kuulutetaan täten, koska mainittuja henkilöitä ei ole voitu kotipaikoillaan tavata... Helsingissä, Lääninkansliassa Marraskuun 22 päivänä 1893. Hjalmar Palin. Mortimer Londén. N:o 5861. (painettuina) (och samma på svenska)
  Hinta:5.00EUR
 • YLEINEN KUULUTUS.

  Koska yleisessä etsintäkuulutuksessa viimekuluneen Heinäkuun 18 päivältä N:o 3322 mainittu Lapuan pitäjästä kotoisin oleva Irtolainen Aukusti Matinpoika Sallila nyttemmin on kiinnisaatu, niin peruutetaan täten sanottu etsintäkuulutus. Waasan Lääninkansliassa Elokuun 24 päivänä 1908, Kuvernöörin viran puolesta G A Ingman

  Hinta:8.00EUR
 • YLEINEN KUULUTUS. ALLMÄN KUNGÖRELSE.

  Asianomaiset kruunun- ja kaupunginpalveliat kehoitetaan täten tarkoin etsimään alempana lueteltuja henkilöitä sekä tawattaessa panemaan heille, itsekullekin, tuomitut seuraawat rangaistukset täytäntöön, minkä jälkeen sowitustodistukset kärsitystä ehdottomasta wankeusrangaistuksesta ja ulosotetut sakot taikka, warojen puutteessa sakkojen suorittamiseen, todistukset niitä wastaawien muunnosrangaistuksien kärsimisestä owat tänne lähetettäwät. Esi9merkiksi: Hauhon kihlakunta w. 1901. Augusta Robert Nyholm, työläinen Helsingin kaupungista: Omaisuuden wahingoittaminen. Juopumus. Jylleri. Tuomittu sakko 60 Smk + 20 Smk.- Muunnosrangaistus määrätty sakkowarojen puutteessa vankeudeksi päiwissä: 16 pw. Ja näitä piisaa, tässä yksistään 24 s. asiaa ja henkilöitä. On juopumusta, näpistelyä, hurjaa ajamista, pahoinpitelyä, wirkatoimessa olewan poliisin häiritseminen, poissaolo wastaajan, poissaolo todistajana,hartaushetken häiritseminen, kaksi erää luwatonta oluen myyntiä, osanotto meteleihin... ja monia muita syitä. (och samma på svenska) Nid, k3-
  Hinta:10.00EUR
 • | Sivut: KUULUTUKSET

  Announcements