ISLAND FÖR 100 ÅR SEDAN.

MATKAT, MAANTIEDE

Travel, geography

Hinta:10.00EUR

Efter litografier i rechercheexpeditionens atlas historique. Teckningar av Auguste Mayer, tosi hienoja ja vanhoja. Skrifter utgivna av samfundet Sverige-Island. XLVIII Mayers litografier. Text 32 s. Första gången av trycket utgivna i Paris 1842. Ånyo utgivna 1934 av Samfundet Sverige-Island, hft, 32+XLVIII s, k3