KEISARILLISEN SUOMEN SENAATIN PLAKAATTI

PIENPAINATTEET

neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka Suomen Suuriruhtinaanmaassa ovat juhlallisesti vietettävät vuonna 1916. 7 s, k2, takasivulla tuhrua ja reikä