ARORFURSTENDÖMET FINLANDS FÖRFATTNINGS-SAMLING No. 8, 1881.

PIENPAINATTEET

Hinta:10.00EUR

I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn, af Dess Senat för Finland utsärdadt PLAKAT om En Allmän Klago-dag, som, i anteckning af Högstalig Hans Majestät Keijsaren-Storfursten ALEXANDER den Andres dödliga frånställe, högtidligen firas och begås ifall inom Storfurstendömet Finland. 6 s, k3