STORFURSTENDÖMET FINLANDS FÖRFATTNINGS-SAMLING No. 5, 1877.

PIENPAINATTEET

Hinta:10.00EUR

Statsförlag öfwer Bewillningsmedlen och Brännwinsbränningskatten samt Kommunitationsfonden i Storfurstendömet Finland för år 1877. 14/26 Januari 1877, 6 s, k3