HANS KEJSERLIGA MAJESTÄTS RÅDIGA KUNGÖRELES,

PIENPAINATTEET

Hinta:10.00EUR

angående instållandet af widare utgifwande af Finska Statswerkets Saima-Kanal-obligationen.  Gifwen i Helsingfors, den 28 Januari 18524 s, k3- reunat kuluneet