VENEZIA Shlomo: SONDERKOMMANDO. TARINANI AUSCHWITZISTA.

NATSI-SAKSA

Nazi Germany

Hinta:10.00EUR

Valokuvia. LIKE 2008, sid, ppm, 265 s, k3