KUNGÖRELSE 1790.

KERÄILY

Collecting

Hinta:15.00EUR

Riksens Höglofl. Ständers Riksgälds-Contoirs Kungörelse, Angående Et til uptagande Lån af En Million Riksdaler uti Riksgälds-Contoirets Obligationer med 3 proCents ränta. Gifwen Stockholm den 12 Julii 1790. Hft/nid, 8 s, k3