YLEINEN KUULUTUS. ALLMÄN KUNGÖRELSE.

KUULUTUKSET

Announcements

Hinta:10.00EUR
Asianomaiset kruunun- ja kaupunginpalveliat kehoitetaan täten tarkoin etsimään alempana lueteltuja henkilöitä sekä tawattaessa panemaan heille, itsekullekin, tuomitut seuraawat rangaistukset täytäntöön, minkä jälkeen sowitustodistukset kärsitystä ehdottomasta wankeusrangaistuksesta ja ulosotetut sakot taikka, warojen puutteessa sakkojen suorittamiseen, todistukset niitä wastaawien muunnosrangaistuksien kärsimisestä owat tänne lähetettäwät. Esi9merkiksi: Hauhon kihlakunta w. 1901. Augusta Robert Nyholm, työläinen Helsingin kaupungista: Omaisuuden wahingoittaminen. Juopumus. Jylleri. Tuomittu sakko 60 Smk + 20 Smk.- Muunnosrangaistus määrätty sakkowarojen puutteessa vankeudeksi päiwissä: 16 pw. Ja näitä piisaa, tässä yksistään 24 s. asiaa ja henkilöitä. On juopumusta, näpistelyä, hurjaa ajamista, pahoinpitelyä, wirkatoimessa olewan poliisin häiritseminen, poissaolo wastaajan, poissaolo todistajana,hartaushetken häiritseminen, kaksi erää luwatonta oluen myyntiä, osanotto meteleihin... ja monia muita syitä. (och samma på svenska) Nid, k3-