YLEINEN KUULUTUS

KUULUTUKSET

Announcements

Hinta:5.00EUR
Itsellisenpoika Isak Weckman´ia Kytöjärven kylästä Nurmijärven pitäjää ja Renki August Oskar Annapoikaa Nukarin kylästä samaa pitäjää, sekä Itsellistä Johan Axel Björni´iä Siuntion pitäjästä, jotka Wihdin ja Pyhäjärven pitäjien Kihlakunnan Oikeudessa ovat syytteenalaisia siitä, että ovat asevelvollisuuskutsumuksesta pois jääneet, perään kuulutetaan täten, koska mainittuja henkilöitä ei ole voitu kotipaikoillaan tavata... Helsingissä, Lääninkansliassa Marraskuun 22 päivänä 1893. Hjalmar Palin. Mortimer Londén. N:o 5861. (painettuina) (och samma på svenska)