ALLMÄN EFTERLYSNING.

KUULUTUKSET

Announcements

Hinta:10.00EUR
Nedannämnde personer, hwilka afwikit deras wistelse orter, innan efterföljande dem påförde Krono-utskylder och ådömde böter blifwit erlagde, utan att upplysning hwarest de sig uppehålla, kunnat erhållas, warda härigenom allmänneligen efterlyste, nemligen: Ifrån Öfre Hollola Härad... luettelo henkilöistä, joita etsitään yleensä sakkojen maksua varten, tavattaessa otettavaksi kiinni. Samassa on myös muiden tuomiokuntien vastaavia asioita. Tawasehus Lands-Kontoret, den 13 October 1837. Joh. Fr. Stichaeus, Henr. Nordensvan. (Painettuina). N:o 1368. Käsin tekstiä: afkunnar i Nastola kyrka den 12te November 1837 af A Krogerus.